Vítáme Vás na stránkách společnosti, která se zabývá poradenstvím v oblasti přežití jednotlivců i skupin lidí po nenadálých událostech různého druhu. K této tématice organizujeme kurzy, kde se naučíte základy první pomoci za různých okolností a v různém prostředí, základy používání střelných zbraní a obraných prostředků, základy sebeobrany, zásady přežití v přírodě a ve městě, zásady stravování v uvedených situacích a seznámíte se s dalšími činnostmi, které úzce souvisí s přežitím. Dále se dozvíte, jak se připravit na následky použití zbraní hromadného ničení (jaderné, biologické, chemické) a na následky dalších událostí ohrožujících život a zdraví obyvatelstva jako jsou nenadálé živelné katastrofy, různé krize, válečné konflikty, občanské nepokoje apod.

Cíl

Cílem naší společnosti je srozumitelnou a především praktickou formou předat co nejvíce informací všem zájemcům, kteří se chtějí vzdělávat v této oblasti.

Kurzy

Kurzy organizuje bývalý příslušník Armády České Republiky Stanislav Mikeš, který získal potřebné zkušenosti během svého desetiletého působení u chemického vojska (31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany Liberec) s nasazením v misi AČR v Řecku a také Afghánistánu.

Na vybrané výcvikové kurzy budou jako poradci přizváni zkušení příslušníci z řad Policie ČR, AČR, členové Českého červeného kříže a léty prověřený certifikovaný instruktor izraelské sebeobrany Krav Maga Marcel Sprinz, který má zkušenosti se všemi třemi základními styly – IKMF, KMG a v neposlední řadě UNITED.